معرفی کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین

کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین یکی از کتاب هایی است که در ایران بیش از 100 بار چاپ شده است و خوانندگان بسیاری را به خود جلب نموده است.

 

بدون شک کتاب 4 از فلورانس اسكوئل شین یكی از معدود كتابهای جهان است كه می تواند برای افرادی كه به دنبال شروع تازه هستند سازنده و مثر باشد. رمان اسكاول شین را می توان یكی از موفق ترین كتاب ها دانست كه در زمینه قانون جذب و موفقیت نوشته شده است. در طول داستان های کتاب چهار اثر فلورانس ، حتی با اولین جملات شروع می شود ، می توان بیان صمیمانه و فریبنده این نویسنده آمریکایی را درک کرد ، که تا آخرین جملات کتاب چهار اثر فلورانس احساس خوبی خواهید داشت.

 

 

فلورانس اسکاول شین

نویسنده و هنرمند نقاشی که بیشتر شهرت خود را به دلیل نقاشی و فن سخنوری خود داشت. سالهای کاملا را با آموزش علوم متافیزیکی در نیویورک به جامعه جامعه سپری کرد. با آنکه گمان می رود اسکاول شین هنرمندی ناشناخته باشد ، اما وی در مرزهای خارج از آمریکا نیز به زودی ثابت می شود و بخش الهام نیز از افراد در زندگی بود.

اسکاول شین در عرصه های بسیار زیاد در زندگی پربار فعالیت خود را داشت و در نهایت در سال 1940 درگذشت ، اما سخنان ارزشمند و مطالب آموزنده ای که در صورت استفاده از آن قرار بود ، هنوز هم در بین مردم دنیا دست به دست داده و روشن تر شده است از مردم دنیا واقعاً گردیده است.

 

بخش هایی از کتاب

زندگی، یک بازی است؛ بیشتر مردم زندگی را پیکار می‌انگارند. اما زندگی پیکار نیست، بازی است. زندگی، بازی بزرگ داد و ستد است. زیرا آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد. یعنی هر آنچه از آدمی در سخن یا عمل آشکار شود یا بروز کند به خود او باز خواهد گشت؛ و هر چه بدهد بازخواهد گرفت. اگر نفرت بورزد، نفرت به او باز خواهد آمد. و اگر عشق ببخشد، عشق خواهد ستاند. اگر انتقاد کند، از او انتقاد خواهد شد. اگر دروغ بگوید به او دروغ خواهند گفت. و اگر تقلب کند به او حقه خواهند زد. همچنین به ما آموخته‌اند که قوه‌ی تخیل در بازی زندگی نقشی عمده دارد.

هر آنچه آدمی در خیال خود تصور کند- دیر یا زود- در زندگی‌اش نمایان می‌شود. مردی را می‌شناسم که از مرضی معین که بسیار نادر بود می‌ترسید. او آن قدر به آن مرض اندیشید و درباره‌اش مطالعه کرد که آن بیماری آشکارا بدنش را فراگرفت و مرد. او در واقع، قربانی خیال‌پردازی خود شد. برای پیروزی در بازی زندگی، باید نیروی خیالمان را آموزش دهیم. کسی که به قوه‌ی تخیل خود آموخته باشد که تنها نیکی را تصور کند و ببیند، خواهد توانست به همه‌ی مرادهای به حق دلش- خواه سلامت و خواه ثروت و خواه محبت و خواه دوستی و یا هر آرمان بزرگ دیگر – برسد.

 

 

 

به اشتراک بگذارید

محمدامین انصاری
نویسنده مطلب محمدامین انصاری