5 بهمن 1399
۵۷ views
نظر %

بررسی راه های کسب آرامش جسمی و روحی و لذت بردن از زندگی. در این کتاب عوامل دستیابی به آرامش روانی و راه های دوری از انواع فشارهای روانی در زندگی ماشینی امروز بحث شده است. نویسنده به مخاطبان خود پیشنهاد کرده است که ساده ، در امور مختلف زندگی عجول نیستند ، در خوردن انواع غذاها آگاهانه عمل کنند ، انعطاف پذیر باشند ، اعتماد به نفس داشته باشند ، در طول روز پیاده روی کنند و ورزش های ساده انجام دهند ، رابطه سازنده با دیگران. و تا آنجا که ممکن است از فضای شلوغ شهری دور شوید تا بتوانند راحتی لازم را برای زندگی به دست آورند و خود را با دنیای طبیعی سازگار کنند.

 

به اشتراک بگذارید

مدیر پابلو
نویسنده مطلب مدیر پابلو
گر مرد رهی میان خون باید رفت / وز پای فتاده سرنگون باید رفت / تو پای به راه در نه و هیچ مپرس / خود راه بگویدت که چون باید رفت ...