15 مرداد 1399
۷۱۹ views
نظر %

معرفی کتاب از آن تیپ دخترا نباشید اثر تراویس استورک.

 

دختر خانم ها بخونند!

اگه نمی خواین از اون تیپ دخترایی باشین که پسرا رو فراری میدن(!!)حتمآ این مطلب رو بخونید.اگه خواستین بگین تا در این مورد بیشتر براتون بزارم.منتظر نظراتتون هستم.

ادامه مطلب…

از آن تیپ دختر هانباشید

اگربه من باشد میگویم کتاب “از آن تیپ دختر ها نباشید” بهتر است”از ان تیپ کتاب ها”نباشد.بنابراین قصد ندارم اینجابنشینم وبگویم چگونه مردان را خوشحال کنید،یاساعت هادرباره ی تفاوت زن ومرد وراجی کنم،وقطعا نمی خواهم ادعاکنم که مرد شما چه فکری در سر دارد،چرا جواب تلفن شمارانمی دهد،یاوقتی میگوید:”به نظرم توعالی هستی”واقعا چه منظوری ددارد.

من قصد دارم در کتابم این کلیشه جدید را بوجود اورم که مثل ازآن تیپ دختر ها نباشید والا به پست همان پسرها می خورید.اجازه دهیدبا گفتن این جمله شروع کنم که کلی پسرهای عالی ومناسب در محیط بیرون از منزل وجود دارند.پیش از اینکه یک روز دیگر را هم هدر دهیدوبا فکر کردن به اینکه مرد زندگیتان چه مرگش شده یا چگونه میتوانید اورا تغییر دهیدعخودراعصبانی کنید-می خواهم این راز رابرای شما فاش کنم:شایدمشکل از او نباشد،شایدمشکل خود شما باشید.شاید اواحمق نباشد واصلا هم از متعهد شدن نترسد.شایدفقط از اینکه به شمه متعهدشود میترسد،چرا؟چون آنچه او از ان میترسد این است که شاید شمااز آن تیپ دختر ها باشید.

توضیحات بیشتره لازم دارید؟بسیار خوب در اینجاتعدادی از علاعم خطر را اعلام میکنم ،که به ما پسر ها این احتمال را نشان میدهدکه،ای وای شاید ازهمان  دخترها باشد:

-همان دختر دوست داشتنی که با تمام خواسته های فرد مقابل خود موافق است.وقتی با یک طرفدار پروپا قرص فوتبال آشنا می شود،پیراهن تیم موردعلاقه ی اورا می پوشدو صورتش را به رنگ پیراهن همان تیم نقاشی میکند

-همان خانم افراطی که هرگاه فرد مقابل ازپا خطا می کندواکنشی به شدت احساسی نشان میدهد.

-همان دختر بیچاره وبدبینی که مواظب است هرجا می رودحتما انر‍ژی  منفی  اش راهم منتشر کند.

-و…

بعضی دخترها

من در طول عمرم با دختران بسیاری آشنا شده ام.دختران شاد و خشنود جزءهیچکدام از طبقه بندی های زیر نیستند.

1.دختران با برنامه:مشغله ذهنی این دختران فقط ازدواج است.انها از پنج سال پیش نقشه ای کشیده اند که تقریبا این گونه است:در طول یک سال با مرد مورد نظر خود آشنا می شوند.پس از سه سال با او ازدواج میکنند.درسال پنجم صاحب بچه میشوندوبازی تمام میشود.این خانم ها می برن وبعد از آن  تا آخر عمربا شادی وخوشی با شوهران خود زندگی میکنند.

2.دختران همیشه موافق:از نظر این دختران ،شما هر قدر هم که باخواسته های  دوست یا نامزد خود موافقت کنیدباز هم کم است.درواقع چنین دخترانی همانهایی هستند که با هر درخواستی کنار می آیندتاکنارامده باشند.در حالی که رابطه با چنین دخترانی در ابتدا جالب به نظر می رسد،اما به دلیل فقدان هر گونه کشمکش خیلی سریع تکراری میشوند.

3.دختران  افراطی:این دختران حتی درباره ی کوچکترین جنبه های یک رابطه بیش از حد احساسی میشوند.

4.دختران بدبین:این دختران دشمنی خاصی با جنس مرد دارند.

5.دختران فاقداعتماد به نفس:چنین دخترانی از ظاهر،هوش،یا میزان شوخ طبعی خود احساس نارضایتی می کنند.

6.دختران درمانده:این دختران به هر کسی از بقال سر کوچه تا منشی فروشگاه اعلام می کند که مجرد واماده ملاقات باهر گونه خواستگار است.

7.دختران پر مشغله:این دختران کار را هسته ی زندگیشان قرار میدهند.آنچه مکرر از این دختران شنیده می شود این است:اصلا وقت اینکه با کسی آشنا شوم را ندارم.

8. دختران سرگردان:دخترانی هستند که میدانند خود را در یک رابطه ناسالم باخته اند،اما نیروی کافی برای رهایی را ندارند.

سخن اخر

وشما نیز به خوبی من میدانید افرادی که…

0همیشه تلاش می کنند،حتی در بدترین شرایط به جنبه های مثبت هر موضوع نگاه کنند و صبح که از خواب برمی خیزنداحساس خوبی نسبت به خود دارند.

0اعتقاد دارند که شغل وعلاقه مندی های ارزشمندی دارند.

0از دوستان خوبی برخوردارندوهرگاه بخواهندباکسی صحبت کنند به انها تلفن می کنند.

0آنچه هستند را می پذیرندودوست دارند.

چنین انسانهایی،افرادی شادودارای اعتمادبه نفس هستند،واین تمام ویژگی هایی است که هر مرد شایسته ای واقعا می  طلبد.زنی که ازهستی خویش راضی است اماهمیشه تلاش می کندبهترشود.این همان دختری است که سرانجام “شاهزاده رویاها”را می یابد.هماندختری که هر مردی آرزو میکند اوراازآن خودکند.

به اشتراک بگذارید

محمدامین انصاری
نویسنده مطلب محمدامین انصاری