کتابفروش
نوشته رولد دال
کتاب صوتی کتاب فروش به قلم رولد دال نوشته شده و با صدای بهروز رضوی روایت شده است.
در منطقه چرینگ کراس مغازه‌ای بود که بالای شیشه آن نوشته شده بود ویلیام باگیج کتاب‌های نایاب. اگر از پشت شیشه به داخل نگاه می‌کردید می‌دیدید که قفسه‌های کتاب از کف زمین تا سقف دیوارها را پر کرده است و اگر در را باز می‌کردید و وارد می‌شدید بلافاصله بوی مقوای قدیمی و برگ چای که داخل همه‌ی کتاب دست دوم فروشی‌های لندن را پر کرده است به مشامتان می‌رسید…‌

برای دانلود از تلگرام کلیک کنید

به اشتراک بگذارید

مدیر پابلو
نویسنده مطلب مدیر پابلو
گر مرد رهی میان خون باید رفت / وز پای فتاده سرنگون باید رفت / تو پای به راه در نه و هیچ مپرس / خود راه بگویدت که چون باید رفت ...