نویسنده: دکتر جمی وایت,Jamie Whyte
مترجم: مریم تقدیسی
گوینده: پریوش زاهدی

در زمانه‌ای که انتقال اطلاعات به طور گسترده‌ای انجام می‌شود و افراد هر روز بمباران اطلاعاتی می‌شوند، تشخیص درستی یا نادرستی داده‌ها آسان نیست. دسترسی به داده‌ها بسیار آسان شده است و به راحتی اطلاعات به شکل‌های مختلف در اختیار خوانندگان قرار می‌گیرد اما این اطلاعات به ظاهر جامع و درست، بسیاری از اوقات با هدفی خاص و تحمیل کردن نظری به‌دور از منطق ارائه می‌شوند. اینجاست که تشخیص اطلاعات صحیح و درست از نادرست اهمیت می‌یابد. جمی وایت در کتاب مغلطه: راهنمای درست اندیشیدن، تند و نیشدار به زبان ساده چگونگی شناسایی مغلطه و سفسطه دیگران را آموزش می‌دهد.

به اشتراک بگذارید

محمد صادق واعظی
نویسنده مطلب sadegh