10 شهریور 1399
۱,۰۶۲ views
نظر %

درباره کتاب

اثرمرکب نوشته دارن هاردی یک کتاب عملی در مورد موفقیت و رشد شخصی ، خانوادگی و شغلی است که به شما نشان می دهد تصمیمات و اقدامات کوچک اما مداوم چگونه می توانند نتایج شگفت انگیزی در زندگی شما داشته باشند. و تغییرات بزرگی را دنبال کنید.

 

جملات طلایی

. شما نمی توانید آنچه را که به دنبال آن نیستید ، پیدا کنید ، نمی توانید آنچه را که باور نمی کنید پیدا کنید.
. افراد ناموفق اهداف خود را در ذهن دارند ، دقیقاً مانند تیله هایی که در یک قوطی می چرخند ، و ما می گوییم هدفی که نوشته نمی شود فقط یک توهم است.
. اندازه گیری نهایی انسان در لحظات آرام و راحت زندگی اش نیست ، بلکه در چالش هایی است که او با آن روبرو است.
. روزی که از کودکی به بزرگسالی می روید روزی است که مسئولیت کامل زندگی خود را بر عهده می گیرید.
بزرگترین تفاوت بین افراد موفق و افراد ناموفق در این است که افراد موفق کارهایی را انجام می دهند که افراد ناموفق نمی خواهند انجام دهند.
. اگر شما به هدف مورد نظر خود نرسیده اید ، فقط به این دلیل است که اهداف خود را به روشنی تعریف نکرده اید.
. دستیابی به موفقیت دشوار است. روند کار گاهی خسته کننده و کسل کننده است. تبدیل شدن به یک فرد ثروتمند و تأثیرگذار در رشته شما می تواند کند و دشوار باشد.
. اگر انتخاب آگاهانه ای نداشته باشید ، می توانید تصمیم آگاهانه ای برای تغییر این رفتار ناسازگار به یک کارآمد بگیرید.
. زمانش رسیده که از خواب بیدار شوی و انتخاب های قدرتمند داشته باشی.
. همه ما مرد و زن خود ساخته هستیم ، اما فقط افراد موفق به آن اعتقاد دارند.

به اشتراک بگذارید

محمدامین انصاری
نویسنده مطلب محمدامین انصاری