جملات زیبای پائولو کوئلیو در کتاب کیمیاگر

 

آدم ها خیلی زود دلیل زندگی خودشان را می آموزند
شاید به همین خاطر باشد که خیلی زود هم از آن دست می کشند.

 

***

 

خوب است بیاموزی که در زندگی هر چیزی بهایی دارد.

 

***

 

شناخت افسانه ی شخصیت تنها وظیفه واقعی هر آدمی هست اساسا همه چیز یک چیز واحد نیست.

 

***

 

هرگز قبل از آنکه چیزی را بدست آوری، وعده آن را به کس دیگری نده.

 

***

 

خداوند برای هر کس در زندگی مسیری قرار داده است که باید آن را طی کند.

 

***

 

وقتی عاشق می شوی همه چیز برایت معنا پیدا می کند.

 

***

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مطالب دیگر…

بخش هایی خواندنی از کتاب ملت عشق

رمان بادبادک باز

کتاب استرس ممنوع

جملات زیبای فیل نایت در کتاب کفش باز

توصیه های ارزشمند برایان تریسی برای رسیدن به موفقیت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

جملات زیبای کتاب کیمیاگر

 

تصمیم ها تنها آغاز یک ماجرا هستند.

 

***

 

وقتی می کوشیم از آنچه هستیم بهتر باشیم. همه چیز پیرامون ما نیز بهتر خواهد شد.

 

***

 

وقتی از ژرفای قلبت چیزی را بخواهی.

به روح جهان نزدیک تری. روح جهان همواره نیروی مثبتی است.

 

***

 

به راستی زندگی برای کسی که افسانه شخصی اش را زندگی می کند. سخاوتمند است.

 

***

 

وقتی چیزی را بخواهی، تمام کائنات دست به دست هم می دهند تا تو نائل به انجام آن شوی.

به اشتراک بگذارید

محمدامین انصاری
نویسنده مطلب محمدامین انصاری