جملات زیبای فیل نایت در کتاب کفش باز

 

به خودم گفتم: بگذاز همه بگویند که ایده ات ابلهانه است… تو ادامه بده. نایست. حتی به ایستادن فکر هم نکن تا اینکه به آنجا برسی و فکرت را مشغول این نکن که آنجا کجاست هرچه پیش آمد فقط نایست.

 

***

 

در ذهن انسان مبتدی خیلی چیزها امکان پذیر است، در ذهن انسان با تجربه اما اندکی.

 

***

 

قبل از دیگران، قبل از پرنده ها و قبل از خورشید از خواب بیدار شدم.

 

***

 

یکی از درس هایی که از تمام این قهرمانان گرفته بودم، آن بود که آنها هیچ کدام زیاد حرف نمی زدند. هیچ کدام وراج نبودند.

 

***

 

ضعیف ها در میان راه مردند و ما باقی ماندیم. خانم ها و آقایان! ما باقی ماندیم.

 

***

 

ادامه بده و هرگز به ایستادن فکر نکن.

 

***

 

به دانشجویان می گویم، تنها کاری که باید بکنیم این است که کار کنیم، کار کنیم و مطالعه کنیم، تا هرجا که می توانیم.

 

***

 

چرا شروع کردن همیشه سخت است.

 

***

 

مردم به‌طور غیرارادی این تصور را دارند که رقابت همیشه چیز مطلوبی است و همیشه موجب می‌شود که بهترین ویژگی‌های انسان‌ها امکان بروز پیدا کنند؛ اما این مطلب تنها هنگامی حقیقت دارد که مردم بتوانند رقابت را فراموش کنند.

 

خرید کتاب کفش باز با 50درصد تخفیف

مطالب خواندنی…

به اشتراک بگذارید

محمدامین انصاری
نویسنده مطلب محمدامین انصاری