وضعیت فعلی شما بازتاب ایده ای است که قبلاً داشتید. این واقعیت را در نظر بگیرید: وضعیت فعلی شما نتیجه اعتقاداتی است که در گذشته داشته اید و افکاری که از این پس دارید آینده شما را شکل می دهد. در واقع ، نتایجی که در هر زمینه از زندگی خود کسب می کنید. این بازتاب افکار عمیق درونی شما نسبت به خودتان است. به عنوان مثال ، وضعیت مالی خود را در نظر بگیرید. اعتقادات شما در این زمینه چیست؟ آیا مدام به کمبود پول فکر می کنید؟ اگر به این فکر (کمبود پول) بچسبید ، از جذب پول به خود جلوگیری خواهید کرد. یا به روابط خود نگاه کنید. اگر فکر می کنید فرد شایسته ای نیستید ، دوستان یا شرکایی که وارد زندگی خود می کنید رفتار خوبی با شما ندارند. من مطمئن هستم که شما حداقل یک نفر را در اطراف خود می شناسید که برای ازدواج انگشت خود را روی هر کسی می گذارد ، مهمانی به اصطلاح “tozard” از آب بیرون می آید! به نظر شما این یک اتفاق است؟ نه هرگز! بلکه اعتقاد عمیق درونی این شخص باعث می شود که چنین افرادی جذب زندگی وی شوند. در مورد امور مالی ، روابط و مشاغل نیز همین مسئله صدق می کند: اگر نظر خود را تغییر ندهید ، نتایجی که به دست می آورید تغییر نخواهد کرد.

به اشتراک بگذارید

مدیر پابلو
نویسنده مطلب مدیر پابلو
گر مرد رهی میان خون باید رفت / وز پای فتاده سرنگون باید رفت / تو پای به راه در نه و هیچ مپرس / خود راه بگویدت که چون باید رفت ...